Публічна оферта

Версія діє з 30.06.2023р.

Публічна оферта

Договір про надання послуг з тимчасового проживання

Раді Вас вітати на нашому сайті та запрошуємо відпочити у Sunday Village.

Пропонуємо Вам ознайомитись з умовами даного Договору про надання послуг з тимчасового проживання, який є нашою публічною офертою для Вас.

За даним Договором надаються послуги з розміщення  Користувачів в окремих комфортабельних житлових будинках (котеджах) (по тексту – Котеджі), розташованих по вулиці Буговій в селі Новоселівка Тульчинського району Вінницької області (далі по тексту – територія Sunday Village), з метою їх тимчасового проживання (по тексту –  Розміщення або Проживання, або Проживання (розміщення)).

Загальні положення договору

1.1. Договір про надання послуг з тимчасового проживання осіб (публічна оферта) (по тексту – Договір або Публічна оферта) визначає істотні умови надання відповідних послуг, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, та є офіційною публічною офертою, адресованою невизначеному колу осіб (по тексту – Користувач або Користувачі), укласти даний договір про надання послуг з тимчасового проживання (розміщення) осіб з наданням житлового будинку (котеджу), або декількох будинків (котеджів) для тимчасового проживання осіб (по тексту – Послуги) на викладених нижче умовах.

1.2. Sunday Village та Користувач гарантують одна одній, що володіють необхідним обсягом дієздатності, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання умов даного Договору.

1.3. Текст даного Договору розміщений на офіційному сайті Sunday Village в мережі Інтернет за посиланням: https://sunday-village.com.ua/ (по тексту – сайт Sunday Village), є офіційною та діючою версію даного Договору.

1.4. Користувач дає згоду Sunday Village на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням умов даного Договору та отриманням Користувачем послуг від Sunday Village, в тому числі на обробку Sunday Village персональних даних Користувача, в обсязі, необхідному для надання послуг за Договором.

1.5. У випадку прийняття Користувачем запропонованих Sunday Village послуг, вважається, що Користувач цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами даного Договору та Правилами проживання, розміщеними на сайті Sunday Village та на рецепції Sunday Village (по тексту – Правила проживання), у повному обсязі і безумовно приймає їх, погоджується виконувати усі зобов’язання, які покладаються даним Договором та Правилами проживання на Користувача.

Пропозиція (публічна оферта) / Предмет договору

2.1. Предметом даного Договору (публічної оферти) є надання Sunday Village Користувачу за плату послуги з розміщення, шляхом надання житлового будинку (котеджу), або кількох житлових будинків (котеджів) для тимчасового проживання за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, село Новоселівка, вулиця Бугова, відповідно до заявки на бронювання (якщо таке бронювання здійснювалось).

2.2. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Користувачем будь-якої дії, передбаченої пунктом 3.4 даного Договору, що означає повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов даного Договору без будь яких виключень, застережень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України.

Договір укладений Користувачем за допомогою акцепту публічної оферти, тобто виконання Користувачем будь-якої дії, передбаченої пунктом 3.4 даного Договору, має юридичну чинність для Користувача та Sunday Village, у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України, і є рівносильним договору, викладеному на папері та підписаному Користувачем та Sunday Village. При цьому, Користувач та Sunday Village за ініціативи будь-кого з них можуть укласти та підписати даний Договір у паперовій формі.

Порядок укладення Договору

3.1. Договір укладається між Sunday Village та Користувачем шляхом прийняття публічної оферти.

3.2. Прийняттям (акцептом) публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Укладання Договору означає, що Користувач:

– у повному обсязі ознайомився та згідний з даним Договором, зобов’язується його виконувати та забезпечити дотримання ним та його гостями положень Договору та Правил проживання;

– приймає всі умови цього Договору без зауважень, застережень та заперечень.

3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Договору (публічної оферти) у випадку виконання ним будь-якої з наступних дій:

– сплати послуг з тимчасового проживання через відповідний портал, або банківським переказом грошових коштів на рахунок Sunday Village, або банківською карткою, або готівкою через рецепцію Sunday Village;

– безпосереднє користування Користувачем послугами Sunday Village;

– заповнення та підписання Реєстраційної форми на рецепції Sunday Village.

3.5. Користувач зобов’язується при реєстрації вказувати достовірні та дійсні персональні дані та відомості, та самостійно несе будь-яку відповідальність за правильність зазначення таких даних та відомостей про себе.

3.6. Термін акцепту даного Договору (публічної оферти) – необмежений.

Порядок розрахунків

4.1. Послуги за даним Договором надаються Користувачу на платній основі, відповідно до умов даного Договору і тарифів/цін, вказаних на сайті Sunday Village, або на рецепції, або в прейскуранті, прайсі, іншій інформаційній документації Sunday Village (по тексту – Тарифи/ціни або Тарифи/ціни Sunday Village), з урахуванням обраної послуги. Тарифи/ціни на послуги за даним Договором та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Sunday Village.

4.2. Право на отримання/використання послуг від Sunday Village, як правило, надається після здійснення плати за відповідні послуги, згідно з тарифами/цінами. Sunday Village вправі надавати Користувачу послуги без здійснення передоплати, за окремою домовленістю між ними.

4.3. Sunday Village вправі застосовувати вільні тарифи/ціни та систему знижок на свої послуги, що надаються за даним Договором.

4.4. Оплата послуг за даним Договором може здійснюватись готівкою, банківськими картами МПС Visa, Mastercard, або банківським переказом шляхом безготівкового розрахунку.

4.5. По закінченню оплаченого періоду проживання Користувач зобов’язаний залишити займаний(-і) ним котедж(-і) та звільнити його(їх) від особистих речей і багажу не пізніше 12:00 години (київського часу) останнього оплаченого дня проживання, або оплатити продовження періоду проживання за умови відсутності бронювання цього(цих) котеджу(-ів) третіми особами.

4.6. Час поселення починається з 15:00 години (київського часу).

4.7. Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка оплачується відповідно до тарифів/цін Sunday Village. При виселенні після 18:00 години (київського часу) необхідно сплатити повну вартість тимчасового проживання за одну добу.

4.8. У випадку надання Sunday Village послуг без здійснення попередньої оплати, Користувач зобов’язаний здійснити оплату таких послуг у день поселення, згідно тарифів/цін Sunday Village.

4.9. Згідно положень Податкового кодексу України Користувач зобов’язаний сплатити туристичний збір (на банківський рахунок Sunday Village, або готівковими коштами) в день поселення, відповідно до кількості осіб та діб їх тимчасового проживання, за ставкою, встановленою територіальною громадою (вказується на рецепції), за виключенням осіб, які мають пільги.

Бронювання та скасування броні

5.1. Бронювання житлових будинків (котеджів) Sunday Village здійснюється шляхом залишення заявки або на сайті Sunday Village за допомогою форми для бронювання, або телефоном або за допомогою електронної пошти (електронна адреса Sunday Village вказана на сторінці Контакти сайту Sunday Village).

5.2. Заявка на бронювання телефоном чи електронною поштою повинна містити наступну інформацію:

– прізвище та ім’я Користувача;

– дату і час заїзду та виїзду Користувача та його гостей;

– бажану Зону розміщення;

– кількість котеджів, які бажає забронювати Користувач;

– кількість гостей Користувача та їх вік;

– адресу електронної пошти, телефон для зв’язку Користувача.

5.3. Стандартна кількість осіб, які можуть бути розміщені в одному котеджі, складає 4 (чотири) особи. За потреби можна розмістити додатково максимум 2 (дві) особи за окрему оплату. Розміщення дітей віком до 10-ти років безкоштовне, за умови не надання для них постільної білизни (комплект постільної білизни оплачується окремо).

5.4. Адміністрація Sunday Village протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання заявки на бронювання підтверджує Користувачу бронювання або відмовляє у бронюванні.

5.5. У разі підтвердження чи відмови у бронюванні Адміністрація Sunday Village направляє Користувачу повідомлення про підтвердження чи відмову у бронюванні, за допомогою електронної пошти чи SMS повідомлення.

5.6. Адміністрація Sunday Village підтверджує Користувачу заявку на бронювання тільки за наявності необхідної кількості вільних котеджів.

5.7. З моменту підтвердження Sunday Village заявки на бронювання котедж вважається попередньо заброньованим.

5.8. Бронювання вважається гарантованим, якщо Користувач вніс передоплату в розмірі вартості щонайменше однієї доби тимчасового проживання за кожен заброньований котедж, або за більший період.

5.9. Гарантоване бронювання зберігається за Користувачем до 12:00 години наступних за днем заїзду Користувача.

5.10. Будь які інші випадки бронювання вважаються негарантованими.

5.11. Ануляція гарантованого бронювання чи зменшення кількості гостей Користувача, повна, або часткова відмова від послуг приймається від Користувача лише в письмовій формі шляхом надсилання електронного листа на електронну пошту Sunday Village або надсилання SMS на номер телефону Sunday Village, які вказані на сайті Sunday Village.

5.12. Користувач має право анулювати своє бронювання.

У разі анулювання бронювання не пізніше, ніж за 10-ть днів до дати заїзду (поселення), Користувачу повертається передоплата в розмірі 100% від сплаченої ним раніше суми.

У разі анулювання бронювання пізніше 10-ти днів до дати заїзду (поселення), або в разі не заїзду (не поселення) Користувача в день заїзду (поселення), Sunday Village стягує штраф з Користувача у розмірі вартості доби тимчасового проживання за кожен заброньований котедж.

6. Порядок оформлення тимчасового проживання (розміщення). Порядок дострокового припинення надання послуг за ініціативою Користувача

6.1. Надання послуг Користувачу за даним Договором, як правило, здійснюється за умови здійснення Користувачем попередньої оплати вартості послуги з тимчасового проживання (розміщення) на узгоджений з рецепцією Sunday Village період відповідно до тарифів/цін Sunday Village з одночасним пред’явленням Користувачем документів, що посвідчують його особу (паспорт громадянина України, ID карти, в тому числі для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб молодше 14-тирічного віку, паспорт громадянина іноземної держави чи документ особи без громадянства, міграційна карта тощо) з можливістю зняття Sunday Village копії, а також заповненням Користувачем та залишенням на рецепції Реєстраційної форми.

Адміністрація Sunday Village залишає за собою право вимагати пред’явлення документів гостей Користувача для перевірки заповнення Реєстраційної форми.

Усі поля Реєстраційної форми обов’язкові для заповнення. За об’єктивної відсутності окремих опцій (домашні тварини, транспортні засоби тощо), у відповідному полі Реєстраційної форми ставиться прочерк.

При відсутності вищезгаданих документів Користувач визнає за працівником рецепції Sunday Village право відмовити в наданні послуги з тимчасового розміщення до пред’явлення належного документу, вказаного в даному пункті Договору.

6.2. У випадку відмови Користувача від замовленої послуги, або зміни дати початку та/або закінчення надання послуги з будь-яких причин, не залежних від Sunday Village, зміни умов послуги за ініціативою Користувача після її оплати прирівнюється до відмови (часткової відмови) Користувача від послуги. Sunday Village у такому разі має право утримати (стягнути) з Користувача суму в розмірі 100% вартості такої послуги; у разі попередньої оплати Користувачем такої послуги, сплачені кошти поверненню не підлягають.

6.3. При заселенні Користувачу надається ключ (електронні картки контролю доступу) до котеджу та надаються паркомісця.

Розміщення дітей

7.1. Розміщення дітей віком до 10-ти років безкоштовне, за умови не надання для них постільної білизни.

7.2. Ціна на проживання дітей старше 10-ти років (на момент заселення) є аналогічною до ціни на розміщення дорослої людини.

7.3. Умови прийому і розміщення груп дітей у супроводі дорослих визначаються в кожному окремому випадку індивідуально.

7.3. Батьки або особи, які супроводжують дітей, несуть одноосібну та персональну відповідальність за поведінку і безпеку дітей, яких вони супроводжують, які тимчасово проживають у котеджах Sunday Village, в тому числі, але не виключно, під час їх перебування в будь-якому місці території Sunday Village чи поза межами Sunday Village, під час їх перебування на землі чи у водоймі як з використанням засобів безпеки для плавання чи без таких, тобто у будь-якому випадку.

Проживання Користувача з домашніми тваринами

8.1. На території Sunday Village дозволено перебування з домашніми тваринами (собаками, котами тощо). Адміністрація Sunday Village залишає за собою право визначати, чи можливе проживання конкретної домашньої тварини в котеджі та на території Sunday Village.

8.2. Додаткова вартість за розміщення тварини становить 300 грн. за заїзд. За несплату плати за розміщення тварини чи неповідомлення Адміністрації про проживання в котеджі з домашньою твариною, Користувач зобов’язується сплатити штраф в розмірі подвійної вартості розміщення тварини, не пізніше дня виїзду.

8.3. Користувач та/або його гості, які мають намір поселитися з домашньою твариною, зобов’язані повідомити про це Адміністрацію та неухильно виконувати усі положення, які регулюють перебування домашньої тварини на території Sunday Village, самостійно нести повну матеріальну та юридичну відповідальність за домашню тварину, з якою вони поселяються.

8.4. Користувач та/або його гості, які прибули до Sunday Village з домашніми тваринами (по тексту може іменуватися як власник домашньої тварини), зобов’язані пред’явити Адміністрації Sunday Village ветеринарно-санітарний паспорт з відміткою про щеплення даної домашньої тварини.

8.5. Вигул/прогулянки собак середніх та великих розмірів по території Sunday Village дозволяється тільки в намордниках.

8.6. Вигул домашніх тварин на газонах території Sunday Village суворо заборонено. Власники домашніх тварин зобов’язані щоразу негайно прибирати в котеджі/на території Sunday Village за своєю домашньою твариною усі результати її життєдіяльності. Власник домашньої тварини повинен прибрати її екскременти, інші результати її життєдіяльності у спеціальний пакет (власний або придбаний на Рецепції), і утилізувати пакет із вмістом в кошик для сміття.

8.7. Власник домашньої тварини зобов’язується не допускати випорожнення своєї домашньої тварини на зелені насадження, що ростуть на території Sunday Village, а також на меблі, штори, стіни в котеджі тощо. Дані дії будуть вважатися шкодою, нанесеною Користувачем Sunday Village, наслідком якої буде застосування до Користувача положень пункту 8.12. цього Договору.

8.8 Власник домашньої тварини зобов’язується годувати її виключно із спеціального посуду, визначеного для годування тварин (в комплектацію котеджу не входить). Забороняється годування тварин з посуду, що належить Sunday Village, призначеного виключно для використання людьми.

8.9. Заборонено залишати домашніх тварин без нагляду їх власників.

8.10. Забороняється мити домашніх тварин у душових кабінах котеджів, використовувати для них рушники, простирадла та інші постільні приналежності, які визначені для використання людьми.

8.11. Адміністрація Sunday Village залишає за собою право припинити дію даного Договору з Користувачем (надання послуг Користувачу), який проживає в котеджі з домашньою твариною:

– у випадку порушення умов даного Договору та Правил проживання;

– у випадку агресивної, неадекватної, галасливої поведінки домашньої тварини.

8.12. У випадку пошкодження чи забруднення домашньою твариною будь-якого майна Sunday Village, в тому числі території Sunday Village, Користувач зобов’язується самостійно, не зволікаючи, відновити пошкоджене майно (привести його до первісного стану) або компенсувати Sunday Village вартість відновлення пошкодженого майна чи почистити від забруднень або сплатити Sunday Village вартість чистки від забруднень, згідно тарифів/цін Sunday Village.

Права і обов’язки Користувача

9.1. Користувач за даним Договором має право:

користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в даному Договорі та Правилах проживання;

отримувати повну і достовірну інформацію щодо доступу на територію Sunday Village, вартість послуг, що надаються Sunday Village;

звертатися до співробітників рецепції з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в книзі скарг та пропозицій, яка знаходиться в куточку споживача.

9.2. Користувач за даним Договором зобов’язаний:

беззастережно та неухильно виконувати умови даного Договору та положення Правил проживання;

поважати права інших гостей Sunday Village;

дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись від вживання нецензурної лексики у громадських зонах Sunday Village;

бережно користуватися об’єктами інфраструктури та благоустрою Sunday Village, а також бережно відноситися до усього майна Sunday Village та майна третіх осіб, яке знаходиться на території Sunday Village. У випадку втрати чи пошкодження вищевказаного майна з вини Користувача, Користувач зобов’язаний в строк до 3 (трьох) календарних днів, але не пізніше дати виселення з котеджу, відшкодувати власнику майна шкоду в розмірі вартості такого майна (вартість майна Sunday Village зазначена у відповідному документі, який надається Адміністрацією Sunday Village для ознайомлення на вимогу Користувача);

дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Sunday Village.

9.3. Права та обов’язки Користувача не обмежуються правами та обов’язками, зазначеними в цьому розділі Договору. Користувач має усі права та зобов’язується виконувати усі обов’язки, визначені в інших розділах даного Договору, Правилах проживання та чинному законодавстві України.

Права і обов’язки Sunday Village

10.1. Sunday Village за цим Договором має право:

заходити до котеджу для проведення прибирання, зміни постільної білизни, перевірки систем водопостачання, водовідведення, кондиціонування повітря, або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення Користувачем положень даного Договору та Правил проживання;

по закінченню оплаченого періоду тимчасового розміщення Користувача, самостійно звільнити котедж від особистих речей Користувача, що залишились в котеджі після виїзду з нього Користувача, склавши при цьому опис ліквідного майна, що залишив Користувач. Майно Користувача може бути поміщено на оплатне відповідальне зберігання на узгоджених із Користувачем умовах, в протилежному випадку, Sunday Village позбавляється відповідальності за збереження такого майна Користувача;

при більш як дворазовому порушенні Користувачем загальноприйнятих норм поведінки та/або умов даного, та/або Правил проживання на території Sunday Village, викликати співробітників органів внутрішніх справ, або поліцейського офіцера громади для встановлення правопорядку.

10.2. Sunday Village за цим Договором зобов’язується:

своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені ним послуги;

інформувати Користувача про послуги, що надаються на території Sunday Village, на його вимогу;

забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються Sunday Village, санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;

своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в котеджах в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, надається інший вільний котедж);

нести відповідальність за комплектність та справність обладнання, що належить Sunday Village, а також за якість підготовки котеджу до заселення. Sunday Village не несе відповідальності за коштовні речі, грошові кошти, документи та будь-які інші матеріальні цінності (особистя речі) Користувача чи його гостей, що були залишені на території Sunday Village, або були втрачені, або пропали з будь яких причин.

10.3. Sunday Village вправі достроково, без повернення сплачених Користувачем за тимчасове розміщення коштів, розривати даний Договір, повідомивши Користувача про це на номер телефону, або на електронну пошту з одночасним примусовим виселенням Користувача з котеджа, у разі вчинення одного чи кількох вказаних порушень:

перебування Користувача та/або його гостей в стані сильного алкогольного сп’яніння та/або ознак наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи за наявності ознак перебування під дією психотропних речовин;

паління в котеджі, а також на території Sunday Village, окрім спеціально відведених для цього місць;

без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання зброї, вибухових чи легкозаймистих, чи їдких, чи отруйних, чи наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;

порушення правил громадського порядку, чи не виконання/ігнорування зауважень Адміністрації Sunday Village, коли поведінка призводить, або може призвести до збитків та/або створює незручності для проживання інших гостей;

порушення Правил проживання;

вагомого порушення положень даного Договору;

систематичних скарг інших, тимчасово розміщених осіб, на порушення їхніх прав та свобод зі сторони Користувача та/або його гостей.

10.4. Права та обов’язки Sunday Village не обмежуються правами та обов’язками, зазначеними в цьому розділі Договору, а можуть бути визначені і в інших розділах Договору та чинним законодавством України.

Вирішення спорів

11.1. У випадку виникнення скарг у Користувача щодо наданих йому послуг, Користувач має право надати Sunday Village письмову скаргу з доданими до неї документами, що підтверджують проживання його в Sunday Village (чек, квитанція тощо). Рекламації та всі необхідні документи, що підтверджують претензії Користувача, надаються Користувачем Sunday Village не пізніше 5(п’яти) календарних днів із дня закінчення надання послуги. Всі рекламації розглядаються Sunday Village лише за умови, що Sunday Village було поінформовано Користувачем про порушення умов надання йому послуг за цим Договором у момент виявлення Користувачем порушення для можливості їх невідкладного усунення працівниками Sunday Village.

11.2. Sunday Village розглядає отриману рекламацію протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання належним чином оформленої рекламації.

11.3. Рекламації, заявлені з порушенням вимог даного Договору, та/або анонімні не розглядаються.

12. Додаткові послуги

12.1. Крім послуг з тимчасового розміщення, Sunday Village надає наступні послуги на безоплатній основі:

– прибирання всередині котеджу після виселення;

– виклик екстрених служб;

– користування кухонним обладнанням, посудом, електричними приладами та іншим повсякденним інвентарем, обладнанням, устаткуванням Sunday Village (крім того, користування яким здійснюється на платній основі, інформація про які міститься на сайті Sunday Village, рецепції, в прайсі або в іншій інформаційній документації Sunday Village), які знаходяться як в котеджі, так і поза ним;

– бездротовий доступ до мережі Інтернет;

– користування мангалом, що знаходиться біля котеджу, в якому проживає Користувач (за його наявності біля котеджу);

– користування дитячим, спортивним майданчиком, зоною відпочинку, пляжем, автомобільною парковкою.

12.2. Інші додаткові послуги надаються за тарифами/цінами Sunday Village.

13. Форс-мажор

13.1. При виникненні форс-мажорних обставин, які настали на дату акцептування даного Договору та/або в процесі його виконання, зокрема: повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, Sunday Village/Користувач частково або повністю звільняються від виконання обов’язків за даним Договором в частині, яка охоплюється даною подією форс-мажорного характеру, за умови виконання Стороною умов п.13.2.

13.2. Sunday Village/Користувач, для кого створилася реальна та об’єктивна неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язаний в письмовій формі або засобами електронного зв’язку негайно, не пізніше спливу двох календарних днів з моменту настання таких обставин, повідомити іншу Сторону (Користувача або Sunday Village) про час настання і припинення дії даних обставин.

13.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом.

13.4. У випадку виникнення непередбачуваних обставин працівники Sunday Village, чи адміністратор вправі безперешкодно увійти в котедж у будь який час доби з метою відвернення негативних наслідків, зокрема відвернення/гасіння пожежі, замкнення електропроводки, затоплення водою чи каналізацією, надання людині допомоги, яка перебуває у небезпеці, припинення порушення чи попередження злочину тощо.

14. Інші положення

14.1. Даний Договір є публічною офертою, тому Користувач і Sunday Village визнають його чинність з моменту укладення Договору (акцепту Користувачем).

14.2. Якщо Користувач до укладення Договору (акцепту) висловить побажання внести зміни до змісту даного Договору, він має надіслати Sunday Village відповідного листа із виключним переліком змін, на підставі якого Sunday Village проводить їх розгляд.

За результатами розгляду Sunday Village пропозицій про зміни даного Договору, Sunday Village надсилає Користувачу Договір із змінами, які погоджені та вже включені до змісту відкоригованого Договору. Такий договір не є публічною офертою і укладається та підписується Сторонами в простій письмовій формі в двох ідентичних примірниках.

14.3. Додатками та невід’ємними частинами даного Договору є Правила проживання (розміщені на сайті Sunday Village), Умови (розміщені на сайті Sunday Village), Реєстраційні форми (заповнені та підписані Користувачем), повідомлення розміщені на сайті Sunday Village, а також інформаційні буклети, стенди, прейскуранти, прайси, тарифи, оголошення, таблички розміщені в котеджах та на території Sunday Village.

14.4. Інші положення, про які не йде мова в даному Договорі, регулюються чинним законодавством України.

15. Реквізити

Ел. пошта sundayvillage.manager@gmail.com

Телефон (066) 605 15 55

Дякуємо, що Ви обрали Sunday Village для свого приємного та комфортного відпочинку!

відкрити телефон Sunday Village відкрити бронювання Sunday Village відкрити маршрут до Sunday Village